Consellería do Medio Rural

ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais, cofinanciadas
co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para
o exercicio orzamentario 2016.

Subvencións para plantacións de castiñeiros.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160627/AnuncioG0426-090616-0001_gl.pdf