AFORRO E EFICIENZA ENERXÉTICA NO ALUMBRADO

O concello de Manzaneda dispón de subvención favorable no contexto do Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezcan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, modificado polo Real Decreto 1516/2018, de 28 de decembro e o Real Decreto 316/2019, do 26 de abril para as actuacións de «Aforro e eficienza enerxética no alumbrado nas zonas de Reigada, A Corredoira, Manzaneda e San Martiño. Concello de Manzaneda. Proxecto IDAE FEDER-EELL-2019-000980 co obxectivo específico OE 431 Eficienza enerxética en edificación e nas infraestruturas e servizos públicos. Medida 06 Renovación das instalacións de alumbrado, iluminación e sinalización exterior, con reducción de consumo da enerxía eléctrica reformada de alo menos 30% e indicadores de productividade C034 (TCO2 eq/año) e E001z (ketp/año) de 30,59 e 0,005