CAMPAMENTO MILITAR ROMANO PENEDO DOS LOBOS

Como era o campamento? De onde viñan e a onde ían os romanos? Para que acampaban temporalmente neste lugar? Preguntas que se tentarán resolver na segunda fase do estudo arqueolóxico do campamento militar romano de Penedos dos Lobos. Sendo continuistas ca intervención arqueolóxica realizada en 2018, e a petición do Concello de Manzaneda, coa financiación de Turismo de Galicia, así como colaboración do Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, estase a realizar unha nova intervención arqueoloxica no mencionado campamento. Nesta ocasión a intervención inclue tres tipos de actuacions: sondaxes arqueolóxicas, métodos xeofísicos e prospección de detección de metáis. Decir que na que se ten máis esperanzas é a das dúas prospeccións arqueolóxicas de antigos murarais e dos estudos científicos parellos de perfís que axudarán a comprender como era a trama construtiva. Neste sentido por medio da aplicación de novas tecnoloxías realizarase unha recreación virtual 3d do trazado. Polo que respecta aos medios xeofísicos poderanse detectar magnetismo, que nos poden indicar zonas donde facían por exemplo fogares de lume. A terceira pata da intervención sería a prospección e detección de metais. A dirección científica dos traballos está a levar José Manuel Costa da Universidade de Salamanca e a dirección técnica Francisco Alonso Toucido de Tempos Arqueólogos.

Axudas as explotacións gandeiras

 No DOG de hoxe publícase as bases mediante concesión directa das axudas excepcionais a determinadas explotacións gandeiras para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína. Consulta o fío do DOG: as axudas por explotación carne vacún: 60 € por vaca nodriza, cebadeiro vacún: 12 € por xato, explotación de ovino-cabrún: 5 €/ovella e cabra; explotacións avícolas e de coellos una soa axuda por todas a plazas que varia dende os 600 aos 4.800 € segundo as plazas avícolae e de 2.580 € a 5160 € segundo o censo de prazas de reprodutoras de coellos.
As persoas interesadas non precisan facer unha solicitude para recibir a subvención; a listaxe preliminar de persoas físicas e xurídicas susceptibles de ser beneficiarias destas axudas de acordo co establecido no Real decreto 428/2022, que poderá consultarse na seguinte ligazón, antes do 29 de xullo: https://fogga.xunta.gal/…/beneficiario_de…/campana-2022
No caso do vacún de carne, ovino e cabrún, a solicitude de axuda entenderase realizada por ter presentada a solicitude única da PAC 2022 (Orde do 21 de xaneiro de 2022 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR20D, MR241C e MR241D, publicada no DOG núm. 20, do 31 de xaneiro de 2022), consonte o artigo 8.1 do Real decreto 428/2022.
No caso dos sectores de aves e coellos, a solicitude de axuda entenderase realizada se fixeron en prazo a última declaración censual das explotacións, consonte o artigo 8.3 do Real decreto 428/2022.